jpmg(14)

Predloženi projekt je predstavljen u okviru trenutnog poziva za dostavu prijedloga projekata i nadopunit će prethodno realizirane projekte sindikata, a postignuća će se mjeriti nizom kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja koji su
razvijeni u aplikaciji.

Glavni rezultati projekta jasno su usmjereni na ciljeve poziva kako bi se poboljšala cjelokupna provedba standarda za Dostojanstveni (Pristojni) Rad te se doprinijelo uspostavljanju općeg Informacijskog Sustava Rada u Hrvatskoj za informiranje i savjetovanje s radnicima o pitanjima vezanim uz dostojan
(pristojan) rad metalskog  sektora u Hrvatskoj.

Opći cilj predloženog djelovanja je doprinijeti radnicima koji imaju koristi od sigurnog i dostojanstvenog  (pristojnog) rada putem ojačanih preporuka politika koje će se temeljiti na direktivi EU o dostojanstvenom (pristojnom) radu, a koje mogu biti korištene na razini poduzeća i na nacionalnoj razini. Projekt će doprinijeti s nizom aktivnosti koje uključuju uspostavljanje LISC sustava za informacije o radu (Informacijski Sustav Rada), IBInformacijski Uredi, uspostava WRA-Zagovornici Prava Radnika (Pravni Savjetnici zagovaranja radničkih prava), uspostava WAC-Klub zagovaranja prava radnika (Klub za radnička prava čine pravni savjetnik i psiholog) koji će štititi radnike sa sveobuhvatnim pristupom uključujući prikupljanje informacija o tržištu rada, širenje znanja i sudjelovanje.

Projekt će raditi na stvaranju uvjeta za suradnju s fokusom na TRIPARTITNI, tj. TROSTRANI dijalog. Također, kroz projekt sudionici će moći učiti kroz dijeljenje znanja o primjeni Konvencije ILO (Međunarodne organizacije rada) br. 144 u Norveškoj, iako iz usporednog izvještaja podataka.