J Raz The Authority Of Law Essays On Law And Morality Debate Academic Essay Ghostwriter Sites Au Godmanchester Quebec History Essay Free Essays On Digital Fortress By Dan Brown Pdf Practicum Essay Examples
Rezultati projekta ostvarit će se kroz sljedeće radne pakete:

RP 1.: Projektni management, upravljanje projektom

RP 2.: Nacionalna Konferencija Rada

RP 3.: Izvješće o podacima – Profil Zemlje Dostojanstvenog (Pristojnog) Rada  – (Usporedno Izvješće o podacima Norveška-Hrvatska s najboljim praksama Norveške i preporukama za provedbu najboljih praksi u hrvatskom kontekstu)

RP 4.: Uspostava Informacijskog Sustava Tržišta Rada u Hrvatskoj

RP 5.: Priprema Vodiča sa Smjernicama “Agenda Dostojnog (Pristojnog) Rada – uspostavljanje alata za kvalitetan Informacijski Sustav Rada u Hrvatskoj (LiSC) putem Informacijskih Ureda (IB) i putem Zagovornika-Pravnih Savjetnika za Radnička Prava (WRA).“

RP 6.: Priprema nastavnog plana za WRA-Zagovornike Prava Radnika (Pravne Savjetnike zagovaranja radničkih prava)

RP 7.: Uspostavljanje Informacijskog Ureda i Kluba za Zagovaranje Radničkih Prava u okviru sindikata u Hrvatskoj

RP 8.: Biti će predstavljena priprema završnog izvještaja o modelu LISC – WRA – IB, kao modela pro-aktivnog pristupa dostojnom, tj. pristojnom radu i preporuka za akcijski plan izvodljiv na nacionalnoj razini.

RP 9.: Komunikacija i publicitet (u prilogu prijave u Komunikacijskom Planu)

Posebni ciljevi projekta:
  • Pridonijeti boljem razumijevanju usluga podrške za radnike kako bi se informirali  o novim okvirima politika rada i provedbe Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 144 o tripartitnom donošenju odluka.
  • Povećati razinu znanja među zaposlenicima i poslodavcima o pravu Europske Unije i politikama koje se odnose na uključivanje i sudjelovanje zaposlenika, te na njihova prava i dužnosti.
  • Povećati razinu širenja informacija među djelima vezanim uz zakonodavstvo dostojanstvenog (pristojnog) rada.
  • Poboljšati razine pravne radničke pismenosti u pogledu radnika i sindikata kroz LISC (Informacijski sustav rada u Hrvatskoj).
  • Poticati nove pristupe u postupanju ili tretiranju s radničkim pravima na dostojanstveni (pristojan) rad kroz uspostavljanje Informacijskih Ureda (IB).
  • Uspostavljanje kluba radnika za zajedničke inicijative zagovaranja.
  • Izgraditi kapacitete radnika u pogledu izobrazbe, tj. obuke o zagovaranju prava radnika
  • Ponuditi lokalna mini osposobljavanja-mini treninge o stvaranju uvjeta za bolju uspješnost radnika, odnosno njihovu bolju radnu učinkovitost  (trening o oslobađanju od stresa, međukulturalnim pitanjima, ravnopravnosti spolova, psihosocijalnoj podršci, podršci za metalne radnike u okviru partnerstva WRA (Zagovornici Prava Radnika, tj. Pravni Savjetnici zagovaranja radničkih prava)
  • Povećati razinu znanja putem komparativnog izvješća o podacima za Norvešku i Hrvatsku o provedbi Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 144 — Izraditi promotivne materijale o Konvenciji br. 144 Međunarodne organizacije rada, s naglaskom na tripartitno, tj. trostrano donošenje odluka
Rezultati projekta:

Poboljšana provedba programa za dostojanstveni rad (pravedni i pristojni radni uvjeti). Glavni rezultat i  ostvareni rezultati su jasno usmjereni na ciljeve radi poboljšanja i doprinosa uspostavljanja općeg informacijskog sustava za poboljšanje propisa o dostojanstvenom (pristojnom) radu, te uspostavljanja alata za informiranje o pravima radnika u sektoru metala u Hrvatskoj. Posebni ciljevi projekta su osmišljeni kako bi se postigli rezultati kojima će se poboljšati znanje o toj temi i postići ciljevi postojećeg poziva za podnošenje prijedloga.