Sindikat metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat (SMH-IS) osnovan je 1990. s ciljem promicanja i zaštite gospodarskih i socijalnih interesa metalskih radnika. SMH – IS se zalaže za socijalni razvoj i vladavinu prava, demokratizaciju i gospodarski razvoj, zaštitu ljudskih i sindikalnih prava te promicanje zdravlja i zaštite na radu.

SMH-IS je udružen u Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), u Europski sindikat IndustriAll, u Međunarodni sindikat IndustriALL Global (EX Međunarodna federacija metalaca-IMF pridružena 2012. godine), te u Europsku konfederaciju sindikata (ETUC).